JA! Geloof in gesprek, dat is een goed initiatief!

Want Wie Verbonden aan
…..kennis brengt ons verder en geen kennis zonder begrip en kennissen. Cors Visser ForumC
…..geloofingesprek, ik hoop een olievlek….. Nynke Dijkstra Algra Protestantse Kerk in Nederland
…..het is ontzettend waardevol als christenen van verschillende tradities elkaar verrijken met hun geloofsverhaal. Bisschop Gerard de Korte Rooms-Katholieke Kerk
…..door het delen van inzichten en ervaringen kunnen we een glimp ontdekken van de hoogte en diepte van de liefde van de Almachtige en dat is van Levensbelang. Bram Rebergen Youth For Christ
…..dit zijn gesprekken van hart tot hart over het geloof, delen van wat je hebt beleefd, in interkerkelijke groepen. Willem Ouweneel Vergaderingen van Gelovigen
…..alleen als je echt met elkaar in gesprek raakt, van hart tot hart, kom je dichter bij elkaar en kun je verder komen in het elkaar begrijpen en aanvoelen, en dus ook in het onderscheiden waar het op aan komt. Jan Wessels Missie Nederland
…..geloven doe je samen! René de Reuver Protestantse Kerk in Nederland
…..wat is er mooier om iets te zien plaatsvinden van wat het hartsverlangen van de Here Jezus was en is namelijk eenheid onder Zijn volgelingen. Dat gaat de wereld veranderen! Kees van Velzen Christen Gemeente Huizen
Joris Vercammen Oud-Katholieke Kerk
Jaap Kooij Evangelische Omroep
 …..dat is bouwen aan vriendschappen over kerkmuren heen! Wilkin van der Kamp Vrij zijn
…..het raakt je als die ander ineens zegt: ‘Kom, luister, ik zal vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft’. Het sloopt je vooroordelen en je ontdekt:  Geloven verbindt. Meedoen dus met de geloofsgesprekken. Gerrit de Fijter Protestantse Kerk in Nederland & Nationale Synode
…..geloof is om te delen met mensen om je heen “want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan”. Peter Sleebos Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 …..delen van het geloof oog in oog met de ander is vermenigvuldigen. Eric Peels Christelijk Gereformeerde kerken & Nationale Synode
 …..het lijkt me een (oecumenische) vreugde om bij elkaar (over kerkmuren heen) de liefde van en voor de drie-enige God te herkennen. Kor Muller Nederlands Gereformeerde kerken
 …..Jezus is er zelf bij, als wij met elkaar spreken over wat hij voor ons betekent. Barend Kamphuis Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
…..oecumene aan de top kan niet zonder oecumene van onderop …..oecumene van kerkleiders alleen houdt kerkmuren in stand
…..Christus is (vooral) daar waar christenen vanuit verschillende denominaties samenkomen (ook met niet- en andersgelovigen).
Wim Nusselder  Quakers
…..een gesprek over wat geloof voor jou betekent verbindt mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen en bevordert de onderlinge contacten. Bram Wijnveen Protestantse Kerk in Nederland & Nationale Synode