Met wie en waarom

Home | Met wie en waarom

MET WIE? Met wie wil delen!

Wij geloven. In de drie-ene God, Vader en Zoon en Geest. Maar in hoe we dat geloof beleven verschillen we. Wij geloven ook in de kracht van verhalen. Verhalen zoals we die in de Bijbel lezen. Of geloofsverhalen die we aan elkaar kunnen vertellen. Dat hoeft niet te betekenen dat we hetzelfde geloven. Dat kan best een beetje verschillen, of zelfs veel. Maar we hebben ontdekt dat het mensen aan elkaar bindt als ze hun geloofsverhalen met elkaar delen. Daarom is ook GeloofinGesprek een goede aanduiding van wat we willen gaan doen. Wij willen het geloofsgesprek faciliteren. ‘I felt my heart strangely warmed’ – zo formuleerde John Wesley (1703-1791) een beslissende geloofservaring die hij had: ‘Ik voelde een vreemde warmte in mijn hart’. Zoiets kun je ook meemaken als je met elkaar je geloofsverhalen deelt. Van hart tot hart.

WAAROM? Omdat het ons verbindt!

We hebben het verlangen dat er door het voeren van geloofsgesprekken een beweging op gang zal komen die eenheid onder gelovigen zal vergroten, die verbindend zal werken en ruimte geeft aan geloofsdiversiteit. De gesprekken dragen bij aan meer onderlinge (h)erkenning, nodigen uit tot reflectie op en verdieping van het eigen geloof. Vrede, harmonie en verbondenheid ontstaat daar waar een “gemeenschappelijke noemer” in staat is verschillen in overtuiging te overbruggen en samen te brengen. Deze gemeenschappelijke noemer is onze persoonlijke ervaring van het geloof. Het persoonlijke “geloofsverhaal” van ieder mens heeft alles in zich om te verbeelden en te verbinden. Eenheid die hoop geeft!

Lees verder…