Wij geloven. Om het preciezer te zeggen: wij geloven in Jezus, de Heer. Nog nauwkeuriger: in de drie-ene God, Vader en Zoon en Geest.
Wij geloven ook in Gods verhalen, met name ook in jouw geloofsverhaal – en dat hoeft niet te betekenen dat we eenzelfde geloofsinhoud hebben.
Die kan best een beetje verschillen, of zelfs veel. Maar we hebben ontdekt dat het mensen aan elkaar bindt als ze hun geloofsverhalen met elkaar delen. Daarom is ook GeloofinGesprek een goede aanduiding van wat we willen gaan doen. ‘I felt my heart strangely warmed’ – zo formuleerde John Wesley (1703-1791) een beslissende geloofservaring die hij had: ‘Ik voelde een vreemde warmte in mijn hart’. Zoiets kun je ook meemaken als je met elkaar je geloofsverhalen deelt.

WAAROM?

De beweging die vanuit deze gesprekken ontstaat, zal ruimte-scheppend en gemeenschapsvormend zijn. De gesprekken zullen enerzijds bijdragen aan meer onderlinge (h)erkenning, anderzijds uitnodigen tot reflectie op en verdieping van het eigen geloof. Vrede, harmonie en verbondenheid ontstaat daar waar een “gemeenschappelijke noemer” in staat is verschillen in overtuiging te overbruggen en samen te brengen. Deze gemeenschappelijke noemer is onze persoonlijke ervaring van het geloof. Het persoonlijke “geloofsverhaal” van ieder mens heeft alles in zich om te verbeelden en te verbinden.

Eenheid die hoop geeft!

Lees verder…